Aj, Devlale, koj odi” is found on Kalyi Jag’s cd: Lungoj O Drom Angla Mande. 
Aj, Devlale, koj odi
Aj, Dévlale, koj odi,
T’avel mange bahhtalyi,

Muri cinyi lulugyori,
lulugyengi sukár ráji.

Ustyi opre, seje, haj,
Hulávtut taj urávtut,

Hulávtut taj lasártut,
Aven mange le rom, mangen tut!
Aj, Dévlale, jaldinla,
Pé kercsima tradela,

Pé kercsima, pe bari,
Kaj pijen e mol tatyi.

  • Lyrics sent by Elisabeth Therkelsen