Chave romane by Cigánski diabli

Čhave romane

Čhave romane ave kamenen me tumenca bašavav
Naj na naj na na na naj na naj na na na naj na naj na na na na
upri lavuta me bašavav šukár dílja me tumenge
ori gera tu raťaha
Na na na na na naj na naj na na na naj na naj na na na naj na
ori gera tu raťaha

Roma barvalen veľmi but lóven me parashi čorohi
Roma barvalen veľmi but lóven me parashi čorohi
Nakamav me barvalipe okamipe naštig tinen
odi lišaven lóvenge
Nakamav me barvalipe okamipe naštig tinen
odi lišaven lóvenge

Sólo cimbal

Na na na naj na naj na na na naj na naj na na na naj na na naj
na na na na na na na na na naj na na na na na na na
Na na na naj na naj na na na naj na naj na na na naj na na naj
na na na na na na na na na naj na na na na na na na

Roma barvalen veľmi but lóven me parashi čorohi
Roma barvalen veľmi but lóven me parashi čorohi
Nakamav me barvalipe okamipe naštig tinen
odi lišaven lóvenge
Nakamav me barvalipe okamipe naštig tinen
odi lišaven lóvenge

Naj na naj na na na naj na naj na na na naj na naj na na na na
Naj na naj na na na naj na naj na na na naj na naj na na na na
upri lavuta me bašavav šukár dílja me tumenge
ori gera tu raťaha
Na na na na na naj na naj na na na naj na naj na na na naj na
ori gera tu raťaha

Čhave romane ave kamenen me tumenca bašavav
Čhave romane ave kamenen me tumenca bašavav
upri lavuta me bašavav šukár dílja me tumenge
ori gera tu raťaha
Na na na na na naj na naj na na na naj na naj na na na naj na
ori gera tu raťaha

  • Lyrics provided by Adriana