Duj Duj

Duj,duj, duj, duj dešuduj,
tečumi da, tečumi da parnomuj.
O parnomuj čumi da dere kostar astarap,
šajľage, šajľage astarap.

Dva a dva a dvadsať krát,
chcel ma milý, chcel ma milý pobozkať
na moje obe líčka, červené jak ružička,
vymaľované od slniečka.

Dva a dva a dvadsať krát,
chcel ma milý, chcel ma milý zanechať,
[:pobozkal ma na líčko a pošepkal tichúčko,
ľúbim ťa ty moje srdiečko.

*I’m sorry I couldn’t find the Romani version, That´s all I’ve got:

Dui, dui, dui dui
Desh-u-shtar-war dui
Te chumidel. te chumidel parno mui
Ánda láte me meráva
Ánda láte pharruváva
Yoi, Dále, nai nai nai

isi mánde chaiyorri
ísi mánde, isi mánde shukarni
Ánda láte me meráva
Ánda láte pharruváva
Yoi, Dále, nai, nai, nai

(Thanks papi divio)