Performed by Goran Bregović & Ogi Radivojevic. The original version is from Maria Tanase and it’s called Bun e vinul ghiurghiuliu a traditional romanian song.

Maki Maki
Isika vni bare cuca sas
Amen cikne, amen cikne
Khanci ci dzanas
Sasma efta, efta brs
Palakana efta efta vardes
Ej kici, kici, kici
Ale ale cici dirli di di di
La dari da di da
Ej kici, kici, kici
Ale ale cici dirli di di di
La dari da di da
Te o cica vo tholpe dirli di di di
La dari da di da
E cangendar majopre dirli di di di
La dari da di da

Ej kici, kici, kici
Ale ale cici dirli di di di
La dari da di da
Ej kici, kici, kici
Ale ale cici dirli di di di
La dari da di da
Ava cica te haltu dirli di di di
La dari da di da
Pe buljorri te martu dirli di di di
La dari da di da
Maki, maki, maki, maki
Marijana, marijuska
Marija, ruska
Maruska.