By Senzus

Na co pojdem domov

Načo pôjdem domov, ked´ nemám nikoho.

Otec sa mi žení mama tá je v čiernej zemi,

načo pôjdem domov.

Nechala ma žena, s dvomi malými det´mi doma.

Nechala ma žena s dvomi malými det´mi doma.

Nechala ma žena.

Nájdem si ja novú,deti si dám do domovu.

Budem zase mladý vyspevovat´ do nálady,

nájdem si ja novú.