Gypsy Bohemians – Tockolotoc composed this song about their band leader, who once married a white – non gypsy – woman, or gadza. This song is from the original album Kale bala, kale jakha (Black hair, black eyes)

Parni Romni

Kana nane e chaj pati vaľi
ta mi čhivel pes andro pani.
Kana hiňi igen barikani
nane šoha lačhi chulaňi.

The me mange iľom gadža
ma kamavas čhajen romanen
kaj te dikhen ola Roma
hoj man hiňi parňi romňi
romňi, parňi romňi.

La gandžaha menge me dživavas
so kamavas mange keravas
hoj ča imar adaďives džanav
kaj la romaňa ča me kamav.
Lakre šukar jakhora
lakre kale balora.

The me mange iľom gadža
ma kamavas čhajen romanen
kaj te dikhen ola Roma
hoj man hiňi parňi romňi
romňi, parňi romňi.